Hľadaný výraz: nahum 1, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Bremä mesta Ninive. Kniha videnia Náhuma Elkošského. 2 Hospodin je silný Bôh žiarlivý a pomstiaci sa: Hospodin pomstí a má prchký hnev; Hospodin uvodí pomstu na svojich protivníkov a drží hnev na svojich nepriateľov. 3 Hospodin je dlhozhovievajúci a veľký čo do sily, ale nijakým činom neoprostí vinného viny. Hospodin, jeho cesta je vo víchrici a v búrke, a oblak je prachom jeho nôh. 4 Keď karhá more, vysušuje ho a vysušuje i všetky rieky; chradne Bázan i Karmel, chradne i kvet Libanona. 5 Vrchy sa trasú pred ním, a brehy sa rozplývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všetci, ktorí bývajú na ňom. 6 Kto obstojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto povstane proti páli jeho hnevu?! Jeho prchlivosť sa rozlieva jako oheň, a skaly sa vyvracajú pred ním. 7 Hospodin je dobrý; je pevnosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k nemu. 8 Ale valiacou sa povodňou učiní koniec jej miestu, a jeho, Božích, nepriateľov bude stíhať tma. 9 Čo vymýšľate proti Hospodinovi? On učiní koniec; nepovstane súženie dvakrát. 10 Lebo až po spletené tŕnie, všetci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú ztrávení, jako suché strnisko, úplne. 11 Z teba vyšiel ten, ktorý vymýšľa proti Hospodinovi zlé, radca beliála. 12 Takto hovorí Hospodin: Hoci by boli v plnej sile a ešte tak mnohí, i tak by boli skosení, a prejde. A keď som ťa aj trápil, nebudem ťa už viacej trápiť. 13 Ale teraz už polámem jeho jarmo a shodím s teba a tvoje putá potrhám. 14 A Hospodin prikázal o tebe: Nebude sa viacej siať z tvojho mena; z domu tvojho boha vyplienim rytinu a sliatinu; tam ti položím tvoj hrob, lebo si najdený priľahký. 15 Hľa, na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj. Sláv, Júda, svoje slávnosti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej nepojde cez teba beliál; bude celý vyplienený.

1

mail   print   facebook   twitter