Vyhľadávaný výraz matthew+6 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.