Vyhľadávaný výraz matthew+5 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.