Vyhľadávaný výraz matthew+27 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.