Vyhľadávaný výraz matthew+21 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.