Vyhľadávaný výraz matthew+20 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.