Hľadaný výraz: joz 3,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Kňazi však, ktorí niesli archu Pánovej zmluvy, pevne stáli na suchej zemi uprostred Jordánu - zatiaľ všetok Izrael prechádzal po suchu -, kým neprešiel všetok ľud na druhú stranu Jordánu.

1

mail   print   facebook   twitter