Hľadaný výraz: job 8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel: 2 „Dokedy budeš vravieť také veci a slová tvojich úst budú ako víchor? 3 Azda Boh, prevracia súdne právo, alebo Všemohúci porušuje spravodlivosť? 4 Ak ti deti zhrešili proti nemu, vydal ich napospas vlastnej vine. 5 Ale ak sa ty obrátiš k Pánovi, vyprosíš si milosť Všemocného. 6 Ak budeš nevinný a spravodlivý, on bude hneď bedliť o teba a obnoví príbytok tvojej spravodlivosti. 7 Ak tvoj počiatok aj bude malý, tvoja budúcnosť veľmi narastie. 8 Len sa spýtaj pokolení minulých, na skúsenosť predkov pozor daj! 9 My včerajší sme iba a nevedomí, naše zemské dni sú sťaby tieň. 10 Či nie oni učia ťa a hovoria ti, zo svojich sŕdc vynášajú slová? 11 Pučí azda rákosie, kde niet bahna, abo rastie tŕstie, kde vlahy niet? 12 Hoc je v kvete ešte a nezrezané, pred všetkými bylinami usychá. 13 To cesta je každého hriešnika, takto hynie nádej bezbožníka. 14 Skladá svoju dôveru do prázdnej kapsy, svoju zábezpeku do pavučiny. 15 Chce sa oprieť o svoj dom, no nevydrží, chce sa ho pridržať, neobstojí však. 16 Stojí plné šťavy pred východom slnka, výhonkami čnie nad svojím sadom, 17 lenže jeho korene sú v hŕbe skál, v príbytku kamenistom žije si. 18 Keď však vytrhnú ho z jeho miesta, zaprie ho a povie: Nikdy som ťa nevidelo! 19 A hľa, tu je rozpadnutý na ceste, iní zasa vyrastajú z prachu. 20 Boh nezavrhne bezúhonného, ani svojou rukou nepodoprie zlých. 21 Ešte ústa naplní ti smiechom a tvoje pery jasotom radostným. 22 Tvojich nenávistníkov pokryje hanba a stánky hriešnikov sa pominú.“

1

mail   print   facebook   twitter