Hľadaný výraz: jn 1,1-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.

1

mail   print   facebook   twitter