Hľadaný výraz: isaiah 12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V ten deň povieš: „Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. 2 Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou.“ 3 I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy 4 a poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno. 5 Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. 6 Plesaj a jasaj obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela!“

1

mail   print   facebook   twitter