Hľadaný výraz: hosea 3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán mi znova riekol: „Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží, ako Pán miluje synov Izraela, hoci sa oni obracajú k iným bohom a majú radi hroznové koláče.“ 2 Tak som si ju kúpil za pätnásť strieborných, za chomer a letek jačmeňa. 3 A riekol som jej: „Dlhé dni mi budeš sedieť, nebudeš smilniť a muža mať nebudeš, ja tiež nebudem mať nič s tebou.“ 4 Lebo synovia Izraela budú sedieť dlhé dni bez kráľa a bez kniežaťa, bez obety a pomníka, bez efódu a terafimov. 5 Potom sa synovia Izraela obrátia a hľadať budú Pána, svojho Boha, i Dávida, svojho kráľa. Privinú sa k Pánovi a jeho darom na konci dní.

1

mail   print   facebook   twitter