Hľadaný výraz: hosea 14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zhynie Samária, pretože sa vzpierala svojmu Bohu; pod mečom budú padať, nemluvňatá im rozdrvia, rozpárajú im ťarchavé. 2 Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, veď pre svoju vinu si upadol! 3 Vezmite so sebou slová a obráťte sa k Pánovi; povedzte mu: „Odpusť každú vinu a láskavo nás prijmi, zaplatíme plodom svojich perí! 4 Asýrsko nás nezachráni, už nebudeme jazdiť na koňoch a nebudeme viac hovoriť: »Naši bohovia!« dielam svojich rúk, lebo u teba nájde milosť sirota.“ 5 „Vyhojím ich poranenia, milovať ich budem vďačne, lebo môj hnev sa od nich odvráti. 6 Budem Izraelu ako rosa, prekvitať bude ako ľalia a zapustí korene sťa Libanon; 7 konáre sa mu rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon. 8 Obrátia sa, čo sedia v jeho tôni, žiť budú z obilia a rozkvitnú ako vinič, ktorý má chýr ako víno z Libanonu. 9 Efraim, čo chceš ešte s modlami? Ja vyslyším a vzpriamim ho ako jedľu zelenú. Že máš ovocie, to je odo mňa.“ 10 Kto je múdry, aby tieto veci pochopil a rozumný, aby ich porozumel? Lebo Pánove cesty sú priame a spravodliví po nich kráčajú, ale vzbúrenci na nich klesnú.

1

mail   print   facebook   twitter