Hľadaný výraz: ezekiel 5, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Ty, človeče, vezmi si ostrý meč! Použi ho ako holičskú britvu a ohoľ si hlavu i bradu; potom si vezmi váhy a rozdeľ chlpy. 2 Tretinu spáľ v ohni v strede mesta, keď sa skončia dni obliehania. Potom vezmi druhú tretinu a rozsekaj ju mečom okolo mesta. Tretiu tretinu roztrús do vetra, a ja vytasím za nimi meč. 3 Vezmi však z toho trošku a zaviaž to do podolku svojho rúcha. 4 Ale aj z toho ešte vezmi, hoď to do ohňa a spáľ. Z toho vyšľahne plameň na celý dom Izraela. 5 Takto vraví Hospodin, Pán: Tento Jeruzalem som umiestnil do stredu národov a okolo neho som rozmiestnil krajiny. 6 A predsa sa bezbožnejšie spriečil mojim nariadeniam ako pohania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho; lebo odmietli moje nariadenia a nesprávali sa podľa mojich ustanovení. 7 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Pretože ste boli vzdorovitejší ako pohania, ktorí sú okolo vás, nesprávali ste sa podľa mojich ustanovení a moje nariadenia ste nesplnili, ba ani len podľa poriadkov pohanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali, 8 preto takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, aj ja som proti tebe, a uprostred teba vykonám rozsudky pred očami národov. 9 Pre všetky tvoje ohavnosti naložím s tebou, ako som nenaložil a ako už viac nenaložím. 10 Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov; vykonám na tebe rozsudky, a čo zostane z teba, roztrúsim do všetkých vetrov! 11 Akože ja žijem - znie výrok Hospodina, Pána - pretože si poškvrnil moju svätyňu svojimi všelijakými ošklivosťami a všelijakými ohavnosťami, preto i ja budem strihať, môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit. 12 Tretina z teba pomrie na mor a pohynie hladom uprostred teba; tretina padne mečom okolo teba a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov; a vytasím meč za nimi. 13 Tak sa vyplní môj hnev, utíšim si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď vyplním svoju prchkosť na nich, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení. 14 Urobím z teba rumovisko a potupu medzi pohanmi, ktorí sú okolo teba, pred zrakom každého, kto tadiaľ prejde. 15 Budeš národom okolo teba na potupu ako posmešné príslovie, na výstrahu a na úžas, keď vykonám na tebe rozsudky v hneve a v prchkosti, s trestom prchkosti. Ja, Hospodin, som hovoril. 16 Keď vystrelím proti nim svoje zlé šípy hladu, aby spôsobili skazu, vystrelím ich, aby som vás zničil, pridám vám hlad a polámem vám oporu chleba. 17 Pošlem na vás hlad a dravú zver a pripravia ťa o deti; i mor a krviprelievanie prejde cez teba, ba aj meč privediem proti tebe. Ja, Hospodin, som hovoril.

1

mail   print   facebook   twitter