Hľadaný výraz: colossians 4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána v nebi! 2 V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! 3 Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. 5 Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. 6 Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. 7 Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, 8 ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia, 9 s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. 10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, - 11 i Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu. 12 Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. 13 Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. 15 Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome. 16 Keď sa tento list prečíta u vás, zariaďte, aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi, a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey. 17 A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi!“ 18 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.

1

mail   print   facebook   twitter