Hľadaný výraz: bdejte, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 16
   Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
   Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.
   Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“
   Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“
   Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.
   Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno.
   A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“
   Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!“
   Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“
   Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“
   Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás.
   Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!
   Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!
   V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!
   Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
   Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
1

mail   print   facebook   twitter