Hľadaný výraz: Zjv 22,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda.“

1

mail   print   facebook   twitter