Hľadaný výraz: Zjv 22,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

1

mail   print   facebook   twitter