Hľadaný výraz: Zjv 22,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Potom mi povedal: „Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo čas je blízko!

1

mail   print   facebook   twitter