Hľadaný výraz: Zjv 22,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu.

1

mail   print   facebook   twitter