Hľadaný výraz: Zjv 17,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem:

1

mail   print   facebook   twitter