Hľadaný výraz: Zjv 17,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas.

1

mail   print   facebook   twitter