Hľadaný výraz: Zjv 17,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách,

1

mail   print   facebook   twitter