Hľadaný výraz: Zjv 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos.

1

mail   print   facebook   twitter