Hľadaný výraz: Zach 9,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Postavím tábor pred svoj dom proti vojsku, proti tým, čo tiahnu sem i tam, a neprejde viac cez nich pohonič, áno, teraz hľadím svojimi očami.

1

mail   print   facebook   twitter