Hľadaný výraz: Zach 9,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 „Výrok. Pánovo slovo proti krajine Hadrak a Damasku, jeho príbytku, lebo Pánovi patrí oko človeka a všetkých izraelských kmeňov.

1

mail   print   facebook   twitter