Hľadaný výraz: Zach 8,20-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Toto hovorí Pán zástupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest 21 a pôjdu obyvatelia jedného (mesta) do druhého a povedia: »Zoberme sa, poďme udobriť Pánovu tvár a hľadať Pána zástupov; pôjdem aj ja!« 22 Pôjdu teda veľké kmene a mocné národy hľadať Pána zástupov do Jeruzalema a udobriť Pánovu tvár. 23 Toto hovorí Pán zástupov: V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všetkých jazykov, chopia sa okraja odevu júdskeho muža a povedia: »Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.«“

1

mail   print   facebook   twitter