Hľadaný výraz: Zach 7,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 „Povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom: Keď sa postíte a nariekate v piatom a siedmom mesiaci - a je to už sedemdesiat rokov! -, či sa to mne postíte?

1

mail   print   facebook   twitter