Hľadaný výraz: Zach 2,1-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri rohy! 2 I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Čo je to?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko, Izrael a Jeruzalem.“ 3 Nato mi Pán ukázal štyroch remeselníkov. 4 I spýtal som sa: „Čo idú títo robiť?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko tak, že nik nezdvihol hlavu; títo ich však prišli postrašiť a zvrhnúť rohy národov, ktoré zdvihli roh proti Júdsku, aby ho rozhádzali.“

1

mail   print   facebook   twitter