Hľadaný výraz: Zach 14,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 V ten deň bude na hrkálkach koní: „Sväté Pánovi.“ A hrnce v Pánovom dome budú ako čaše pred oltárom.

1

mail   print   facebook   twitter