Hľadaný výraz: Zach 12,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 V ten deň urobím Jeruzalem priťažkým kameňom pre všetky národy; všetci, čo ho budú dvíhať, celkom sa dodriapu, hoci sa zhromaždia k nemu všetky národy zeme.

1

mail   print   facebook   twitter