Hľadaný výraz: Zach 12,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným.

1

mail   print   facebook   twitter