Hľadaný výraz: Zach 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 I spýtal som sa: „Kto sú títo, Pane?“ Odpovedal mi anjel, ktorý vo mne hovoril: „Ja ti ukážem, kto sú títo.“

1

mail   print   facebook   twitter