Hľadaný výraz: Zach 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Dvadsiaty štvrtý deň jedenásteho mesiaca - to je mesiac šebat, v druhom roku Dária, prehovoril Pán k prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna, takto:

1

mail   print   facebook   twitter