Hľadaný výraz: Zach 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Preto takto hovorí Pán: Obrátim sa k Jeruzalemu milosrdne, bude v ňom postavený môj dom, hovorí Pán zástupov, a nad Jeruzalemom sa roztiahne meradlo.

1

mail   print   facebook   twitter