Hľadaný výraz: Zach 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Vtom sa ozval muž, ktorý stál medzi myrtovými kríkmi, a povedal: „To sú tí, ktorých Pán poslal poprechodiť zem.“

1

mail   print   facebook   twitter