Hľadaný výraz: Zach 1,9, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
9 I řekl jsem: Kdo jsou tito, Pane můj? Řekl mi anděl ten, kterýž mluvil se mnou: Já ukáži tobě, kdo jsou tito.

1

mail   print   facebook   twitter