Hľadaný výraz: Zach 1,7, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
7 Dvacátého čtvrtého dne jedenáctého měsíce, to je měsíce šebátu, druhého roku vlády Dareiovy, stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova.

1

mail   print   facebook   twitter