Hľadaný výraz: Zach 1,7, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
7 Čtyřiadvacátého dne jedenáctého měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo.

1

mail   print   facebook   twitter