Hľadaný výraz: Zach 1,5, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vaši otcovia, kde sú? A proroci, či azda budú žiť na veky?

1

mail   print   facebook   twitter