Hľadaný výraz: Zach 1,16, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Preto takto vraví Hospodin: Obrátim sa s milosrdenstvom k Jeruzalemu, môj dom bude v ňom zabudovaný - znie výrok Hospodina mocností - a meracia šnúra bude vytiahnutá nad Jeruzalemom.

1

mail   print   facebook   twitter