Hľadaný výraz: Zach 1,16, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Proto praví Hospodin toto: »Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním; bude v něm zbudován můj dům, je výrok Hospodina zástupů, a nad Jeruzalémem bude nataženo měřící pásmo.«

1

mail   print   facebook   twitter