Hľadaný výraz: Zach 1,15, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
15 a hrozně se hněvám na ty sebejisté národy. Když jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí ještě zhoršili.

1

mail   print   facebook   twitter