Hľadaný výraz: Zach 1,11-12, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
11 A tí odpovedali anjelovi Hospodinovmu, ktorý stál medzi myrtami: Prešli sme zem, a hľa, celá je v pokoji. 12 Anjel Hospodinov však odpovedal: Ó Hospodine mocností, kedy sa zmiluješ nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa už sedemdesiat rokov hneváš?

1

mail   print   facebook   twitter