Hľadaný výraz: Zach 1,10, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
10 Muž, ktorý stál medzi myrtami, odpovedal: To sú tí, ktorých Hospodin vyslal, aby prešli zem.

1

mail   print   facebook   twitter