Hľadaný výraz: Zach 1,1, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Osmého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova:

1

mail   print   facebook   twitter