Hľadaný výraz: Z 96,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

1

mail   print   facebook   twitter