Hľadaný výraz: Z 82,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.

1

mail   print   facebook   twitter