Hľadaný výraz: Z 78,71, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
71 vzal si ho od oviec, čo majú mláďatá, aby pásol Jakuba, jeho ľud, a Izraela, jeho dedičstvo.

1

mail   print   facebook   twitter