Hľadaný výraz: Z 78,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Pred zrakom ich otcov divy vykonal v krajine egyptskej, na pláni taniskej.

1

mail   print   facebook   twitter