Hľadaný výraz: Z 76,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 V Jeruzaleme má stan a na Sione príbytok.

1

mail   print   facebook   twitter